Prijavite se na našu mailing listu

Data exchange between different applications.

The applications are divided into three program packages: mobile applications, accounting software, web applications and sites. Each package consists of more program modules. You can buy applications bundled or separately.
We have enabled data exchange between applications in the same package. Example of exchange are mutual codebooks or automatic postings in accounting applications.
The exchange is possible between applications that belong to different software packages. Sending accounting data with mobile applications or data transfer about products on the web shop site is one example of such exchange.

Programi

Program za ROBNO KNJIGOVODSTVO

1 Prijemni dokumenti (veleprodajne, maloprodajne kalkulacije)
2 Veleprodajni računi, otpremnice, povrat kupaca...
3 Razni predračuni, popisne liste
4 Kontrolni popisi sa automatskim proknjižavanjem razlika na zalihama, popisne liste
5 Prebacivanje u maloprodaju
6 Maloprodajna kasa
7 Nivelacija cijena (ručna, automatske po ulazu ili izlazu)
8 Lager liste (grupe, podgrupe, proizvođači, uvoznici, dobavljači)
9 Trgovačke knjige VP ili MP, kartice artikala, kartice prodaje po kupcima...
10 Analize prodaje i nabavke po raznim kriterijumima (kupci, artikli, grupe, podgrupe, prodaja po mjestima, regijama, trgovačkim putnicima, rang liste, prodaja po mjesecima...)
11 Scan Pal uređaj za daljinski rad u magacinu (ulaz robe, izlaz robe, popis)

Program za FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Program omogućava kompletnu evidenciju finansijskog knjigovodstva. Može da se koristi samostalno ili u zajedno sa programom za robno knjigovodstvo. Ukoliko se koristi sa programom za robno knjigovodstvo na raspolaganju nam je mogućnost da na osnovu unaprijed podešene šeme knjiženja dokumente iz robnog automatski proknjižimo u finanijsko knjigovodstvo.

Osnovni izvještaji programa za finansijsko knjigovodstvo su:
1 Pregled glavne knjige
2 Analitičke kartice konta
3 Analitičke kartice i totali kupaca i dobavljača
4 Praćenje dužnika po valutama plaćanja
5 Kompenzacije
6 IOS
7 Bruto bilsans, bilans stanja, bilans uspjeha
8 Automatsko proknjižavanje izvoda iz banke

Program za KNJIGU KUF-a i
KIF-a

Program je namjenjen za evidenciju ulaznih i izlaznih faktura. Na osnovu evidentiranih faktura program je u mogućnosti da izvrši obračun PDV-a za bilo koji vremenski period.

Omogućeni su sledeći izvještaji:

1 Knjiga KUF-a
2 Knjiga KIF-a
3 Knjiga avansnih faktura
4 Knjiga INO dobavljača
5 PDV prijava (obračun PDV-a)

Program za osnovna sredstva

Osnovna namjena programa je evidencija osnovnih sredstava i automatski obračun amortizacije i revalorizacije.

1. Evidentiranje podataka osnovnih sredstava
2. Pregled kartica osnovnih sredstava
3. Obračun amortizacije i revalorizacije
4. Popis, uvećanje vrijednosti osnovnih sredstava

Program za obračun plata

1. Evidentiranje podataka o radnicima (datum zaposljavanja, godine staža...)
2. Unos radnih sati, poreza, doprinosa
3. Automatski obračun plata, platne liste, M4 obrazac, rekapitulacija
4. Automatsko prebacivanje podataka u program poreske uprave.

Program za blagajnu

1. Nalog naplate
2. Nalog isplate
3. Dnevnik blagajne