e-Fiskalizacija 2024 Republika Srpska

Elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa - ESIR

ESIR - elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa namijenjen za evidenciju prometa, refundaciju i fiskalizaciju maloprodajnih dokumenata.
ESIR omogućava:
- Evidenciju i fiskalizaciju maloprodaje,
- Evidenciju povraćaja u maloprodaju i fiskalizaciju refundacije,
- Evidenciju, fiskalizaciju, refundaciju i zatvaranje maloprodajnih avansa,
- Evidenciju i fiskalizaciju maloprodajnih predračuna.

Potencijalni korisnici

ESIR je namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima. Prilagođen je kako bi se uspostavila ravnoteža između serftikovanog rešenja i maksimalne optimizacije troškova potencijalnih korisnika.
Infosistem ESIR je prilagođen za rad u automatskom modu uz povezivanje sa postojećim poslovnim sistemima.

Infosistem ESIR je akreditovan od strane Poreske uprave.

Dodatne informacije

E-fiskalizacija - ESIR Aplikacija

Preuzmite program
202.63 MB

Infosistem ESIR brošura

Preuzmite dokument.
0.69 MB

E-fiskalizacija - Korisničko uputstvo

Preuzmite dokument
5.22 MB

E-fiskalizacija - Uputstvo za instalaciju

Preuzmite dokument
0.64 MB

E-fiskalizacija - Uputstvo za konfiguraciju

Preuzmite dokument
0.15 MB