Knjigovodstveni program za fakturisanje

Knjigovodstveni program za fakturisanje

Svrha KNJIGOVODSTVENOG programa je fakturisanje usluga.  
Postoji mogućnost :
automatskih faktura, kao i 
pregled izvještaja po dokumentima, 
po komitentima, 
po uslugama kao i 
štampa više računa...