Šta je novo

Nova verzija programa za elektronsko dostavljanje KUF i KIF-a upravi za indirektno oporezivanje

Poreski obveznici od od januara 2021 imaju obavezu podnošenja podataka iz KUF i KIF elektronski Upravi za indirektno oporezivanje.
Od strane Uprave za indirektno oporezivanje precizno je definisan način kreiranja elektronske datoteke. Prije svega, propisano je da se evidencije dostavljaju u datoteci koja je u .csv formatu.
Pošto je nemoguće očekivati da bilo ko navedenu datoteku popunjava ručno omogućili smo izvoz podataka iz našeg programa KUF i KIF u navedenom .csv formatu.

Aplikacija za rezervacije svadbenih salona

Aplikacija služi za vođenje evidencije rezervacija u svadbenim salonima.
Aplikacija sadrži:
- prijavu preko korisničkog naloga;
- podatke o osobi što je rezervisala svadbeni salon (ime i prezime, broj telefona, sala, broj gostiju i status rezervacije);
- dodavanje, izmjena i brisanje rezervacije;
- spisak rezervacija, filtriranje datuma rezervacije i štampanje istih;
- pretraživanje rezervacija prema imenu ili broju telefona osobe što je rezervisala;
- dodavanje datuma praznika i bojenje istih u kalendaru;
- slanje notifikacije na Vašu E-mail adresu nakon dodavanja nove rezervacije;
- prilagođeno mobilnim i tablet uređajima.

Program za Ortopediju

Program za ortopediju služi za vođenje ortopedskih pomagala, povezivanje sa kasom, slanje izvještaja za fond i export za fond.

Knjigovodstveni program za KADROVSKU EVIDENCIJU

KNJIGOVODSTVENI PROGRAM za kadrovsku evidenciju može biti povezan sa 
programom obračun ličnih dohodaka, ali takođe može funkcionisati odvojeno. 
Služi za:
 proširenu evidenciju radnika, 
 bivših firmi radnika, 
 završenih kurseva i škola. 
 razni izvještaji po kvalifikacijama,
 izvještaji o radnim mjestima, po stažu, po vidu zaposlenja....itd

Knjigovodstveni program za OBRAČUN VODE

KNJIGOVODSTVENI PROGRAM za Obračun VODE nudi korisnicima:
Obračun Vode; 
Obračun Kanalizacije; 
Zaduženja; 
Paušal; 
Obračun odbitne potrošnje; 
Obračun zaduženja; 
Obračun prosjeka; 
Knjiženje Halcom izvoda; 
Knjiženja naloga; 
Pregled korisnika..

Knjigovodstveni program za FAKTURISANJE

Svrha KNJIGOVODSTVENOG programa je fakturisanje usluga.  
Postoji mogućnost :
automatskih faktura, kao i 
pregled izvještaja po dokumentima, 
po komitentima, 
po uslugama kao i 
štampa više računa...

Knjigovodstveni program za evidenciju grobnih mjesta

KNJIGOVODSTVENI PROGRAM služi za evidenciju:
grobnih mjesta, 
ugovora, 
rezervacija grobnih mjesta, 
fakturisanje grobnih usluga, 
mogućnost automatskih faktura na mjesečnom ili godišnjem nivou. 
unos raznih odobrenja, dozvola i knjiženje u finansijama i izlaznih faktura. 

POVEŽITE PROMET IZ VIŠE POSLOVNIH GODINA

Korisnici novih verzija infositem poslovnih programa dobijaju mogućnost povezivanja podataka iz prethodnih godina sa trenutnim podacina. Ovakav način rada korisnicima pruža brži i bolji uvid u poslovanje preduzeća.

VIŠEGODIŠNJE ANALIZE PROMETA

Analizirajte promet robe za vermenski period koji obuhvata više godina poslovanja.

NARUDŽBE U ODNOSU NA PRODAJU IZ PRETHODNE GODINE

Kreirajte narudžbe zasnovane na prodaji proizvoda u predhodnim godinama.