Mobilna prodaja

OPIS APLIKACIJE

Aplikacija nudi uvid u artikle koji su u ponudi. Artikli mogu biti rasporedjeni u grupe i podgrupe. Svaki artikal prikazan je sa osnovnim informacijama: naziv, slika, cijena i šifra.
Pored osnovnih informacija o artiklu moguće je dobiti i detaljan opis artikla sa uvećanom slikom.
Za svaki artikal je vezana opcija naručivanja. Artikle mogu naručivati registrovani korisnici ili komercijalisti. Narudžbe mogu biti maloprodajne ili veleprodajne.
U cilju promovisanja određene artikle možemo izdvojiti na početnu stranu aplikacije.
Promocije ili obaviještenja možemo slati korisnicima aplikacije u vidu kratkih poruka.

Pored informacija o artiklima, aplikacija može da sadrži informacije o firmi kao što su lokacija na mapi i kontakt podaci.

DEMO PRIKAZ


slika
 
slika
 
slika
 
slika
 
slika