Poslovni monitoring

Poslovni monitoring

Poslovni monitoring omogućava jasan uvid u efikasnost poslovanja preduzeća, na osnovu podataka iz jedne ili više poslovnih godina.


MONITORING KUPACA:

  • prosječno zaduženje kupaca
  • koeficijent obrta
  • period naplate
  • kredit limit

MONITORING ZALIHA:

  • prosječni saldo zaliha
  • koeficijent obrta
  • period zadržavanja zaliha
  • minimalne zalihe