Obračun plata

Obračun plata

1. Evidentiranje podataka o radnicima (datum zaposljavanja, godine staža...)
2. Unos radnih sati, poreza, doprinosa
3. Automatski obračun plata, platne liste, M4 obrazac, rekapitulacija
4. Automatsko prebacivanje podataka u program poreske uprave.