Obračun osnovnih sredstava

Osnovna sredstva

Osnovna namjena programa je evidencija osnovnih sredstava i automatski obračun amortizacije i revalorizacije.

1. Evidentiranje podataka osnovnih sredstava
2. Pregled kartica osnovnih sredstava
3. Obračun amortizacije i revalorizacije
4. Popis, uvećanje vrijednosti osnovnih sredstava