Knjiga kuf-a i kif-a

Knjiga kuf-a i kif-a

Program je namjenjen za evidenciju ulaznih i izlaznih faktura. Na osnovu evidentiranih faktura program je u mogućnosti da izvrši obračun PDV-a za bilo koji vremenski period.

Omogućeni su sledeći izvještaji:

1 Knjiga KUF-a
2 Knjiga KIF-a
3 Knjiga avansnih faktura
4 Knjiga INO dobavljača
5 PDV prijava (obračun PDV-a)