Knjiga kuf-a i kif-a

Knjiga kuf-a i kif-a

Program je namjenjen za evidenciju ulaznih i izlaznih faktura. Na osnovu evidentiranih faktura program je u mogućnosti da izvrši obračun PDV-a za bilo koji vremenski period.

Omogućeni su sledeći izvještaji:

1 Knjiga KUF-a
2 Knjiga KIF-a
3 Knjiga avansnih faktura
4 Knjiga INO dobavljača
5 PDV prijava (obračun PDV-a)

Nova verzija programa za elektronsko dostavljanje KUF i KIF-a upravi za indirektno oporezivanje

Poreski obveznici od od januara 2021 imaju obavezu podnošenja podataka iz KUF i KIF elektronski Upravi za indirektno oporezivanje.
Od strane Uprave za indirektno oporezivanje precizno je definisan način kreiranja elektronske datoteke. Prije svega, propisano je da se evidencije dostavljaju u datoteci koja je u .csv formatu.
Pošto je nemoguće očekivati da bilo ko navedenu datoteku popunjava ručno omogućili smo izvoz podataka iz našeg programa KUF i KIF u navedenom .csv formatu.