Prijavite se na našu mailing listu

Nova verzija programa za elektronsko dostavljanje KUF i KIF-a upravi za indirektno oporezivanje.

Poreski obveznici od od januara 2021 imaju obavezu podnošenja podataka iz KUF i KIF elektronski Upravi za indirektno oporezivanje.
Od strane Uprave za indirektno oporezivanje precizno je definisan način kreiranja elektronske datoteke. Prije svega, propisano je da se evidencije dostavljaju u datoteci koja je u .csv formatu.
Pošto je nemoguće očekivati da bilo ko navedenu datoteku popunjava ručno omogućili smo izvoz podataka iz našeg programa KUF i KIF u navedenom .csv formatu.

Razmjena podataka između različitih programa.

Programi su podijeljeni u tri programska paketa: mobilne aplikacije, knjigovodstveni programi, web aplikacije i sajtovi. Svaki paket čini više programskih modula. Programe možete kupovati u paketu ili odvojeno.

Omogućili smo razmijenu podataka između programa u istom paketu. Primjer razmijene su zajednički šifranici ili automatska knjiženja u knjigovodstvenim programima.

Razmijena je moguća između programa koji pripadaju različitim programskom paketima. Slanje knjigovodstvenih podataka mobilnim aplikacijama ili prenos podataka o proizvodima na web shop sajt je jedan od primjera takve razmijne.

Programi

Program za ROBNO KNJIGOVODSTVO

1 Prijemni dokumenti (veleprodajne, maloprodajne kalkulacije)
2 Veleprodajni računi, otpremnice, povrat kupaca...
3 Razni predračuni, popisne liste
4 Kontrolni popisi sa automatskim proknjižavanjem razlika na zalihama, popisne liste
5 Prebacivanje u maloprodaju
6 Maloprodajna kasa
7 Nivelacija cijena (ručna, automatske po ulazu ili izlazu)
8 Lager liste (grupe, podgrupe, proizvođači, uvoznici, dobavljači)
9 Trgovačke knjige VP ili MP, kartice artikala, kartice prodaje po kupcima...
10 Analize prodaje i nabavke po raznim kriterijumima (kupci, artikli, grupe, podgrupe, prodaja po mjestima, regijama, trgovačkim putnicima, rang liste, prodaja po mjesecima...)
11 Scan Pal uređaj za daljinski rad u magacinu (ulaz robe, izlaz robe, popis)

Program za FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Program omogućava kompletnu evidenciju finansijskog knjigovodstva. Može da se koristi samostalno ili u zajedno sa programom za robno knjigovodstvo. Ukoliko se koristi sa programom za robno knjigovodstvo na raspolaganju nam je mogućnost da na osnovu unaprijed podešene šeme knjiženja dokumente iz robnog automatski proknjižimo u finanijsko knjigovodstvo.

Osnovni izvještaji programa za finansijsko knjigovodstvo su:
1 Pregled glavne knjige
2 Analitičke kartice konta
3 Analitičke kartice i totali kupaca i dobavljača
4 Praćenje dužnika po valutama plaćanja
5 Kompenzacije
6 IOS
7 Bruto bilsans, bilans stanja, bilans uspjeha
8 Automatsko proknjižavanje izvoda iz banke

Program za KNJIGU KUF-a i
KIF-a

Program je namjenjen za evidenciju ulaznih i izlaznih faktura. Na osnovu evidentiranih faktura program je u mogućnosti da izvrši obračun PDV-a za bilo koji vremenski period.

Omogućeni su sledeći izvještaji:

1 Knjiga KUF-a
2 Knjiga KIF-a
3 Knjiga avansnih faktura
4 Knjiga INO dobavljača
5 PDV prijava (obračun PDV-a)

Program za osnovna sredstva

Osnovna namjena programa je evidencija osnovnih sredstava i automatski obračun amortizacije i revalorizacije.

1. Evidentiranje podataka osnovnih sredstava
2. Pregled kartica osnovnih sredstava
3. Obračun amortizacije i revalorizacije
4. Popis, uvećanje vrijednosti osnovnih sredstava

Program za obračun plata

1. Evidentiranje podataka o radnicima (datum zaposljavanja, godine staža...)
2. Unos radnih sati, poreza, doprinosa
3. Automatski obračun plata, platne liste, M4 obrazac, rekapitulacija
4. Automatsko prebacivanje podataka u program poreske uprave.

Program za blagajnu

1. Nalog naplate
2. Nalog isplate
3. Dnevnik blagajne