Evidencija vozila

Program za vođenje voznog parka

Namijena programa je evidentiranje vozila i pratćenje njihovih registracija, servisa, putnih naloga, troškova i potrošnje goriva.
Program sam obavještava kad je vrijeme za registraciju ili servis i to unapred za određeni vremenski period.

- Prikaz svih troškova u određenom vremenu za sva ili samo određena vozila.
- Prikaz cijene koštanja po danu za jedno ili više vozila.
- Prikaz koštanja po vozaču ili svim vozačima.
- Prosječna potrošnja goriva po jednom ili više vozila.